Vanajanselän mittauspiste

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema mittaa vedenlaatua Hämeessä sijaitsevalla Vanajavedellä. Toukokuussa 2012 Vanajanselälle asennettiin uusi mittauslautta. Lautalla on useita Yellow Springs Instrument (YSI) yhtiön –mittalaitteita, joilla voidaan mitata reaaliaikaisesti useita veden laatua kuvaavia suureita. Tällä hetkellä tutkimuslautalla mitataan veden lämpötilaa, happipitoisuutta sekä levien määrää. Mittaukset on aloitettu toukokuussa 2012, taukoa pidetty talvikauden 2012-2013 ajan ja uudelleen mittaukset on aloitettu taas toukokuussa 2013.

Fykosyaniini (BGA-PC) ja fykoerytriini (BGA-PE)-fluoresenssiarvot antavat tietoa kyseisiä pigmenttejä sisältävien levien määrästä ja aktiivisuudesta vedessä.

Chl ja Chl RFU kuvaavat yleisemmin levien määrää ja aktiivisuutta. RFU on fluorometrilaitteen mittaama fluoresenssiarvo.

ODO sat% on veteen liuenneen hapen määrä suhteessa (%) tasapainotilaan ilmakehän happipitoisuuden kanssa. ODO kertoo kuinka paljon vedessä on liuenneena happea ja samalla antaa tietoa yhteyttämisen eli fotosynteesin määrästä. ODO pitoisuus- ja kyllästystulosten avulla voidaan laskea happea tuottavan fotosynteesin sekä happea kuluttavan hengityksen määrä. Mittaukset antavat arvokasta tietoa eliöiden ja koko vesistön aineenvaihdunnasta.

SpCond eli sähkönjohtokyky kuvastaa veteen liuenneiden ioinien määrää. Ioinien määrä on suuri runsasravinteisissa vesistöissä ja pieni vähäravinteisissa vesistöissä.